Privacybeleid

Privacybeleid

Trimsalon Aldo, gevestigd aan Mr de la Courtstraat 10 te Vessem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.trimsalonaldo.nl

Mr de la Courtstraat 10
Vessem
06-19642221
E-mail: ellen@trimsalonaldo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon Aldo verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres en woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Trimsalon Aldo verzamelt geen bijzondere of gevoelige gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Trimsalon Aldo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Trimsalon Aldo bewaart uw persoonsgegevens minimaal volgens de wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Trimsalon Aldo verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Beveiliging

Trimsalon Aldo neemt beveiligingsmaatregelingen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiliging via wachtwoorden en het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Trimsalon Aldo maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. Op de website worden alleen de statistieken bijgehouden van het aantal pagina-bezoeken zonder persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon Aldo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen@trimsalonaldo.nl.